Mexico location map.svg

Summary[ ]

Description
Deutsch: Positionskarte von Mexiko

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 110 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 33.3° N
 • S: 14.2° N
 • W: 118.5° W
 • O: 86.3° W
Español: Mapa de la ubicación de México

Proyección equirectangular, N / S se extiende al 110 %. Límites geográficos del mapa:

 • N: 33.3° N
 • S: 14.2° N
 • O: 118.5° W
 • E: 86.3° W
English: Location map of Mexico

Equirectangular projection, N/S stretching 110 %. Geographic limits of the map:

 • N: 33.3° N
 • S: 14.2° N
 • W: 118.5° W
 • E: 86.3° W
Հայերեն: Մեքսիկայի տեղորոշման քարտեզ

Ուղղանկյուն պրոյեկցիա, Հյուսիս-Հարավ ձգվածությունը՝ 110%։ Քարտեզում աշխարհագրական սահմանները.

 • Հյուսիս: 33.3° հս.լ.
 • Հարավ: 14.2° հս.լ
 • Արևմուտք: 118.5° ամ.ե.
 • Արևելք: 86.3° ամ.ե.
Date 11-03-2009
Source own work, using
 • United States National Imagery and Mapping Agency data
 • World Data Base II data
Author NordNordWest
Other versions

Derivative works of this file: Islands of Mexico.svg

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Licensing[ ]

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following licenses:
GNU head Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the true
w:en:Creative Commons
attribution
This file is licensed under the Attribution 3.0 Unported license.
You are free:
 • to share – to copy, distribute and transmit the work
 • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
 • attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

You may select the license of your choice.